Stacks Image 710_5
Stacks Image 706
De certificeringsmodule bestaat uit 3 online workshops van een halve dag. Het maximaal aantal deelnemers is acht. Daarnaast zijn er voorbereidings- en reflectieopdrachten voor de workshops.

Na of tijdens het volgen van de
certificeringsmodule zal de betreffende deelnemer samen met een begeleider minimaal één Odin Culture and Leadership Compass meting met terugkoppelingsworkshop verzorgen bij een van zijn of haar relaties. De kosten van de klant meting en de feedback workshop bij de klant zijn niet inbegrepen. Zie hiervoor de betreffende factsheet van de Odincompany

Na het met goed gevolg volbrengen van de
certificeringsmodule en het verzorgen van een Culture and Leadership Compass meting met terugkoppeling zal de deelnemer door de Odincompany het certificaat Odin Culture and Leadership Compass Certified Professional verleend worden.

De totale belasting exclusief de meting bij de klant is 20 uur; 12 uur online in 3 workshops. En 8 uur voor de voorbereidings- en reflectieopdrachten. Het gehele proces wordt ondersteund met onze e-learning omgeving. Na afronding blijft het studiemateriaal nog 2 jaar beschikbaar voor de deelnemers.

Intake

Deelname begin altijd met een goed gesprek over de motivatie en doelstellingen om deel te nemen aan een van de 4 modules. Op basis worden afspraken gemaakt over het totale traject.

Ter voorbereiding wordt een deelnemer gevraagd een CV en motivatiebrief ter beschikking te stellen.

Investeringen:

De investering voor een Odin Master module bedraagt € 995,- excl. BTW.

De investering voor de Odin CLC certificeringsmodule bedraagt € 1495,- excl. BTW.

Het totale certificeringstraject komt daarmee op: €4480,-

Odin Culture and Leadership Compass Certified Professional

Inzicht, terugkoppeling en gebruik van het Culture and Leadership Compass bij integrale organisatieontwikkeling.

Samen met de 3 master modules voort dit de laatste stap Coor de certificering tot Odin Culture and Leadership Compass Certified Professional.
Een Odincompany master module. Kan op zichzelf of als onderdeel van het CLC certified professional traject gevolgd worden.
Odincompany Cultuur en Leiderschap Compass certificeringsprogramma

Je bent Odin Development Compass 1 en of 2 gecertificeerd. En je werkt bijvoorbeeld als coach, HR-adviseur, manager of organisatieadviseur. En jij hebt en voelt de verantwoording om de organisatie verder te ontwikkelen. Dan gaan dit programma jouw professionele kennis en kunde naar een hoger plan brengen.

In deze gaan we in een groep van maximaal 8 mensen samen aan de slag. Jij neemt jouw eigen vragen en uitdagingen vanuit je werk mee. Wij verzorgen de online workshops en de E-Learning omgeving. Samen met je mededeelnemers onderzoek je diepgaand een aantal relevante aspecten van organisatieontwikkeling vanuit de Odin Development Compass. Dit gaat jouw helpen om vanuit verschillende perspectieven te kijken naar organisaties, teams, cultuur en leiderschap. Om vervolgens beter interventies te kunnen plaatsen en verandering en ontwikkeling in organisaties op gang te kunnen brengen.

Ons Odin Culture and Leadership Compass professionaliseringsprogramma bestaat uit 4 modules die ieder los van elkaar gevolgd kunnen worden. Elke module heeft een eigen thema en geeft weer een andere verdieping in jouw professionele repertoire.

Samen leveren deze trainingen het certificaat Odincompany Culture and Leadership Compass Professional op. Met dit certificaat mag je het Culture and Leadership Compass inzetten en terugkoppelen binnen jouw organisatie of bij jouw relaties.

Deze trainingen zijn ontwikkeld en worden uitgevoerd onder auspiciën van Odincompany. De Odincompany is in deze ook verantwoordelijk voor de certificering van de deelnemers die alle modules gevolg hebben. De Deep Learning Academy realiseert deze trainingen.

Individuele deelnemers voor het certificeringsprogramma kunnen een gehele of gedeeltelijke vrijstelling krijgen indien zij overtuigend kunnen laten zien reeds te voldoen aan de eindtermen van de betreffende training.

De 3 Odin Master modules zijn:

• Teamrollen en teamdynamiek; inzicht en interventies met behulp van het Odin Development Compass

• Adviesrollen en de advieskracht: inzicht en interventies uitgaande van jouw persoonlijke kracht en potentieel.

• Veranderkunde en organisatieontwikkeling: leren veranderen met behulp van het Odin Development Compass.

De certificeringsmodule is:

• Odin Culture and Leadership Compass Certified Professional: inzicht, terugkoppeling en gebruik van het Cultuur en Leiderschap Compass bij integrale organisatieontwikkeling.

Voor alle modules gelden de volgende ingangseisen:

Om deel te kunnen nemen zien we graag minimaal drie jaar ervaring met organisatieontwikkeling in het algemeen en het begeleiden van groepen in het bijzonder. Daarnaast verwachten we dat je actuele casuïstiek rondom organisatieontwikkeling in kunt brengen. Verder heb je minstens het Certificaat ODC-Professional (ODC-1) behaald. En je hebt meer dan 30 ODC metingen en terugkoppelingen gedaan. In het geval van in-company trajecten of bijzondere groepen deelnemers kan daarvan worden afgeweken. Het programma zal dan daarop worden aangepast.

Inhoud

In deze training leer je de diepgaand werken met het onderliggende denkmodel en de bijbehorende methodische analyse van het Odin Culture and Leadership Compass. Je gaat allereerst aan de slag met de theoretische kaders en inzichten zoals die toegepast worden. Vervolgens maak je kennis met de uitgebreide analyse, de diepgaande rapportage en de methodische wijze waarop je deze kunt gebruiken in een klantsituatie.

Je onderzoekt hoe jij je verhoudt tot de cultuuranalyse vanuit jouw eigen Odin Development Compass profiel. En je leert de verbinding te leggen tussen individuele Odin Development Compass metingen, teamprofielen en het Odin Culture and Leadership Compass.

Het Odin Culture and Leadership Compass geeft inzicht in de dominante collectieve denk en handelingspatronen van de gemeten groep of organisatie en hoe die als kracht, potentieel en schaduw van invloed zijn op de wijze waarop de organisatie functioneert en zich ontwikkelt.

Je werkt samen met de begeleiders aan de een volledig traject bij een van jouw klanten: Het inrichten van de meting. De analyse van de rapportage. En het voorbereiden en uitvoeren van de workshop waarin het resultaat wordt teruggekoppeld.

Na afloop van deze training en het uitvoeren van een meting met terugkoppeling bij een klant ben je in staat om zelfstandig metingen uit te voeren en terug te koppelen.

Na het volbrengen van alle trainingsmodules zal Odincompany je certificeren als Odin Culture and Leadership Compass Certified Professional.
Inschrijven voor het eerstvolgende leertraject of masterclass kan door je aanmelding te mailen naar: contact@deep-learning-academy.online
of via het inschrijfformulier op onze website.

Data en beschikbaarheid op website worden vermeld bij betreffende module.

Op al onze aanbod en trainingen zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing. Deze website is informatief. Er kunnen geen rechten aan ontleend worden.
Contact
De Baaij, Verbeeten & Partners BV
Jonkershof 16
6561 AL Groesbeek
0641924275
contact@deep-learning-academy.online
Foto's en tekst gemaakt door en eigendom van:
Photos and tekst produced and owned by:

De Baaij, Verbeeten & Partners BV
Jonkershof 16, 6561 AL
Groesbeek
info@dbvp.nl

Alle rechten voorbehouden
All right reserved