Deep Learning Academy

diepgaand leren voor managers en professionals

diepgaand leren voor managers en professionals

Odin Culture and Leadership Compass Certified Professional

Inzicht, terugkoppeling en gebruik van het Culture and Leadership Compass bij integrale organisatieontwikkeling, cultuur en leiderschapsontwikkeling.
De investering voor de Odin CLC-certificeringsmodule bedraagt € 1995,- excl. BTW.

De eerste deelnemers dit jaar betalen: € 1495,-

Stacks Image 746
Odin CLC Certified Professional

  • vrijdag 12 november 13.00 - 17.00 online
  • vrijdag 26 november 2021 13.00 - 17.00 online
  • vrijdag 17 december 2021 13.00 - 17.00 online

Certificering tot Odin Culture and Leadership Compass Certified Professional.

Opzet en inhoud

Je bent Odin Development Compass 1 en/of 2 gecertificeerd. En je werkt bijvoorbeeld als coach, HR-adviseur, manager of organisatieadviseur. 

Jij hebt en voelt de verantwoording om jouw organisatie of jouw relatie verder te ontwikkelen. Dan gaan dit programma jouw professionele kennis en kunde naar een hoger plan brengen.

In dit traject gaan we in een groep van maximaal 10 mensen samen aan de slag. Jij neemt jouw eigen vragen en uitdagingen vanuit je werk mee. Wij verzorgen de online workshops en de E-learning omgeving. 

Samen met je mededeelnemers onderzoek je diepgaand een aantal belangrijke aspecten van organisatieontwikkeling vanuit de Odin Culture and Leadership Compass. Dit gaat jouw helpen om vanuit verschillende perspectieven te kijken naar organisaties: adviseren,  teams, cultuur en leiderschap. Om vervolgens beter interventies te kunnen plaatsen en verandering en ontwikkeling in organisaties op gang te kunnen brengen.

Ons Odin Culture and Leadership Compass certificeringsprogramma bestaat uit 3 online bijeenkomsten met bijbehorende opdrachten. Diverse E-Learning Modules met opdrachten.  En tot slot het uitvoeren van een Odin CLC bij jouw organisatie of jouw relaties. 

Samen leveren deze modules en activiteiten het certificaat Odincompany Culture and Leadership Compass Professional op. Met dit certificaat mag je het Culture and Leadership Compass inzetten en terugkoppelen binnen jouw organisatie of bij jouw relaties.

Deze trainingen zijn ontwikkeld en worden uitgevoerd onder auspiciën van Odincompany. De Odincompany is in deze ook verantwoordelijk voor de certificering van de deelnemers die alle modules gevolg hebben. De Deep Learning Academy realiseert deze trainingen.


Odin Culture and Leadership Compass Certified Professional: inzicht, terugkoppeling en gebruik van het Cultuur en Leiderschap Compass bij integrale organisatieontwikkeling. 
Om deel te kunnen nemen zien we graag minimaal drie jaar ervaring met organisatieontwikkeling in het algemeen en het begeleiden van groepen in het bijzonder. Daarnaast verwachten we dat je actuele casuïstiek rondom organisatieontwikkeling in kunt brengen. Verder heb je minstens het Certificaat ODC-Professional (ODC-1) behaald. En je hebt meer dan 30 ODC-metingen en terugkoppelingen gedaan.

In het geval van Incompany trajecten of bijzondere groepen deelnemers kan daarvan worden afgeweken. Het programma zal dan daarop worden aangepast. 

In dit traject leer je de diepgaand werken met het onderliggende denkmodel en de bijbehorende methodische analyse van het Odin Culture and Leadership Compass. Je gaat allereerst aan de slag met de theoretische kaders en inzichten zoals die toegepast worden. Vervolgens maak je kennis met de uitgebreide analyse, de diepgaande rapportage en de methodische wijze waarop je deze kunt gebruiken in een klantsituatie.

Je onderzoekt hoe jij je verhoudt tot de cultuuranalyse vanuit jouw eigen Odin Development Compass profiel. En je leert de verbinding te leggen tussen individuele Odin Development Compass metingen, teamprofielen en het Odin Culture and Leadership Compass.

Het Odin Culture and Leadership Compass geeft inzicht in de dominante collectieve denk en handelingspatronen van de gemeten groep of organisatie en hoe die als kracht, potentieel en schaduw van invloed zijn op de wijze waarop de organisatie functioneert en zich ontwikkelt.

Je werkt samen met de begeleiders aan de een volledig traject bij een van jouw klanten: Het inrichten van de meting. De analyse van de rapportage. En het voorbereiden en uitvoeren van de workshop waarin het resultaat wordt teruggekoppeld.

Na afloop van deze training en het uitvoeren van een meting met terugkoppeling bij een klant ben je in staat om zelfstandig metingen uit te voeren en terug te koppelen.

Na het volbrengen van alle trainingsmodules zal Odincompany je certificeren als Odin Culture and Leadership Compass Certified Professional.
Contact:
rene@dbvp.nl
De Baaij, Verbeeten & Partners BV
Jonkershof 16
6561 AL Groesbeek
0641924275
Foto's en tekst gemaakt door en eigendom van: De Baaij, Verbeeten & Partners BVJonkershof 16, 6561 AL GroesbeekAlle rechten voorbehouden