Teaming: samen werken, samen sturen, samen presteren

Samenwerken in professionele groepen, teams of in de boardroom kan altijd beter.

Met "Teaming" zetten wij onze natuurlijk vermogen om samen te werken weer "aan". Zodat samenwerken weer leidt tot meerwaarde. Want daarom werken we samen.

Teaming is niet nieuw, maar wel vernieuwend. Voor elk iedereen dat er mee aan de gang gaat.

Beter samenwerken, betere prestaties.

Samenwerken met meerwaarde!

Mensen werken samen, omdat we elkaar nodig hebben om zaken voor elkaar te krijgen.

Organisaties die dit begrijpen ondersteunen het samenwerken in teams, professionele groepen en netwerken.

Succesvolle organisaties zorgen ervoor dat de voorwaarden en het samenwerkingsproces aanwezig zijn om eruit te halen wat er in zit.

Teaming4U

De basis voor elke succesvolle samenwerking is vertrouwen. Samen met inzicht in hoe de samenwerking tot stand komt, en het momentum om werkelijk zaken te geleden zijn dit de ingrediënten voor samenwerking met meerwaarde.

In onze Teaming4U aanpak werken wij aan het versterken van deze elementen. Verder zorgen we dat het team weet hoe ze op de kwaliteit en output van de samenwerking kunnen sturen.

Daarmee wordt het zelforganiserend vermogen versterkt. Samen werken, samen sturen, samen presteren.

Dit vermogen bestaat uit een negental thema's die samen het ontwikkelingsproces van de samenwerking versterken.

Het gaat hierbij om: de opgave, de effectiviteit, het gedrag, de taken, de ambities, de talenten, de competenties, de rollen, de cohesie.
Onze aanpak is ontwikkeld in nauwe samenwerking met BC4U-Teaming. Daarmee hebben wij een bijzonder effectief aanpak die ingezet kan worden in elke groep, team of netwerk, op elke schaalgrootte en op elk niveau.

Samen met de betreffende organisatie(s) bepalen we hoe we dit ontwikkelproces implementeren en ondersteunen. In veel gevallen ontwikkelen we "in house" capaciteit om teams te begeleiden en te coachen.

Ervaar je enige moeizaamheid in jouw groep, team of netwerk. En wilt je eens onderzoeken hoe dat komt? Wij hebben slimme vragenlijsten die je helpen om snel inzicht te krijgen in de kracht en beperkingen van het desbetreffende team.

Laten we eens kennismaken en verder praten. Samenwerken begint altijd met een goed gesprek.

Cookies we use are just there for basic web reading functionality. We do not use analytic or tracking cookies. We do not collect any user information and/or share user information to third parties.

De door ons gebruikte cookies ondersteunen enkel de functionaliteit van onze website. We gebruiken geen cookies voor analyse of het volgen van de gebruiker. We verzamelen geen gebruikersinformatie en/of delen informatie met derden.